/
Contact us

Address:No. 52, Pingye Road, Jinshan, Shanghai, China

Jiangxi Branch Address:No 32, Xingyun road, Xinghuo Industry Park,Yunshan Economic Development Zone,Yongxiu County,Jiujiang,China

Phone:+8621-5793 1681

Fax:+8621-5793 1689

Technical Support:+86-18616378329 wenki.zhang@menhover.com